Colis de départ - Colle Araldite

Araldite startpakket
Araldite startpakket
  • Tous les matériaux nécessaires
  • Saisis parfaite
  • Disponible en plusieurs variantes

Un ensemble complet avec le type d'adhésif de choix. Contient 2 modèles de colle, un pistolet à main, 10 mélangeurs et les accessoires nécessaires.

Le package de démarrage comprend:

1 Pistolet à main pour seringues doubles
10 tubes de mélange
2 x emballage Araldite 50 ml
Dégraissant 2890B
1 feuille de Scotch-Brite rouge (très fine)

Disponible avec les adhésifs suivants:

3M DP-8005
Araldite 2011
Araldite 2012
Araldite 2013
Araldite 2014-1
Araldite 2015
Araldite 2021
Araldite 2022
Araldite 2028-1
Araldite 2029-1
Araldite 2030
Araldite 2031
Araldite 2047-1
Araldite 2048

Araldite 2050
Araldite 2052
Araldite AW4858 / HW4858
Araldite AW4859 / HW4859

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

3M Scotchweld DP-8005 lijm voor PE

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Description
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Schadelijk

Choix de produit

Startpakket Araldite lijm
Variante
pièces

Prix:

94,50 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Moins de 5 en stock
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
  • Livraison rapide avec DPD ou DHL
  • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !