Tec7 Cleaner

 • Nettoyant - dégraissant universel
 • Outils de nettoyage
 • Finition des joints

DESCRIPTION

 • Idéal pour la finition des coutures Tec7
  Enlève les produits Tec7 non durcis
  Sûr sur la plupart des surfaces
  Ne pas laisser de film gras

APPLICATIONS TEC7 CLEANER

 • Afwerken van naden.
 • Ontvetten en reinigen van alle oppervlakken alvorens lijm en afdichtingsproducten te gebruiken.
 • Verwijderen van lijmresten van stickers of etikettering.
 • Verwijderen van resten van contactlijm.
 • Ontvetten en reinigen van gereedschap en werkplaatsuitrusting, zowel handgereedschap als machines - tast lak en kunststof niet aan.
 • Snel en veilig ontvetten van ferro- en non-ferrometalen voor verlijming of verven. 
 • Tec7 Cleaner veroorzaakt geen oxidelaag op lichte metalen.


MANUEL D'UTILISATION

 • Appliquer et laisser travailler.
  Frotter la contamination avec un chiffon en microfibre propre et sécher.
  Répétez si nécessaire.
  S'évaporer complètement avant le collage.
  Testez la couleur dans un endroit discret. Tec7 Cleaner dissout le kit frais. Lors de l'application du produit d'étanchéité, appliquer économiquement sur une spatule pour éviter la contamination des bords. Utilisez HP Clean comme tampon à récurer sans solvant sur la pierre naturelle. Utilisez Multiclean pour éliminer la contamination naturelle.

   

  Contenu 500ML

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Choix de produit

Tec7 Cleaner
pièces
747 pièces en stock

Prix:

9,95 €
En stock, livraison dans environ 72 heures.
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Livré dès que possible lors de Corona!
 • Carte Bleue, Visa, American Express ou PayPal
 • Livraison rapide avec DPD ou DHL
 • Conseil gratuit du spécialiste!

Nous vous donnons des conseils !

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
4 Stuks 9,45 € 2,00 €
12 Stuks 8,96 € 11,88 €